Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

Návrh - VZN OBCE LOVČICA-TRUBÍN č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2017

Zverejnené 23.11.2016


 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019

Zverejnené 23.11.2016


 

Zámer uzavrieť zámennú zmluvu

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer uzavrieť zámennú zmluvu, na základe ktorej:
 
...viac...

Zverejnené 15.11.2016


 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlast ...viac...

Zverejnené 15.11.2016


 

Oznam poľovníckej organizácie Hrádok Lovčica-Trubín

Poľovnícka organizácia Hrádok Lovčica – Trubín dáva na vedomie občanom obce, že v termínoch 19.11.2016, 17.12.2016 a 14.1.2017 budú v poľovnom revíry Lovčica-Trubín, na poľnohospodárskych aj lesných p ...viac...

Zverejnené 12.10.2016


 

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK_th.png


 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 10.8.2016


 

Návrh - Záverečný účet obce Lovčica-Trubín za rok 2015

Zverejnené 31.5.2016


 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2016

20. 01. 2016
17. 02. 2016
16. 03. 2016
18. 04. 2016
09. 05. 2016
08. 06. 2016
13. 07. 2016
11. 08. 2016
15. 09. 2016
06. 10. 2016
...viac...

Zverejnené 19.1.2016


 

Oznam - elektronická adresa

Obecný úrad Lovčica-Trubín oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: obecnyuradlt@stonline.sk.
viac...

Zverejnené 8.12.2015


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Lovčica-Trubín na ktorý sa vzťahuje prípad osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a, odst. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok na ktorý sa vzťahuje ...viac...

Zverejnené 14.9.2015


 
Položky 1-10 z 16

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


2164092

Úvodná stránka