Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiava ...viac...

Zverejnené 26.4.2016


 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2016

20. 01. 2016
17. 02. 2016
16. 03. 2016
18. 04. 2016
09. 05. 2016
08. 06. 2016
13. 07. 2016
11. 08. 2016
15. 09. 2016
06. 10. 2016
...viac...

Zverejnené 19.1.2016


 

Oznam - elektronická adresa

Obecný úrad Lovčica-Trubín oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: obecnyuradlt@stonline.sk.
viac...

Zverejnené 8.12.2015


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Lovčica-Trubín na ktorý sa vzťahuje prípad osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a, odst. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok na ktorý sa vzťahuje ...viac...

Zverejnené 14.9.2015


 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 69/2016

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  25.01.2016 začala na z ...viac...

Zverejnené 27.1.2016


 

Aktuality zo života v obci

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015Vytlačiť
 

Na začiatku roka 2015 mala naša obec  1600 obyvateľov.

V priebehu roka sa narodilo 11 detí: Natália Jonášová, Nikolas Martin Bartaloš, Klára Strečanská, Aneta Oslancová, Júlia Beňadiková, Filip Porada,  Simona Tremlová, Tobias Bachleda, Karin Ležovičová, Patrik Pilnik a Elias Pavla. Našich nových občanov srdečne vítame a prajeme im všetko najlepšie do ďalšieho života.

S hlbokým zármutkom si spomíname na tých našich 14 občanov, ktorí nás v roku 2015 navždy opustili: Ján Kukučka, Emília Holosová, Mária Štroffeková, Július Štefanovič, Emília Pilniková, Ján Legíň, Alojzia Boldišová,  RNDr. Pavol Pavla, Pavel Ábel, Katarína Demková, Anna Dobáková, Jaroslav Stajník, Ján Holos a Ľudovít Bahno.

Z trvalého pobytu sa odhlásilo 28 osôb a do obce sa prihlásilo 21 občanov. 

K 31. 12. 2015 má naša obec 1590 obyvateľov, z toho 776 mužov a 814 žien.


 
 

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


1712329

Úvodná stránka