Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

Pozvánka na futbalový zápas FK POHRONIE - ŠKF SEREĎ

zapas_pohronie.png

Zverejnené 17.10.2017


 

Zoznám zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK a pre voľby do zastupiteľstva BBSK podľa volebných obvodov.

Zverejnené 9.10.2017


 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlast ...viac...

Zverejnené 26.9.2017


 

Zber železného šrotu, elektro odpadu a nebezpečného odpadu.

Oznamujeme Vám, že v období od 02. 10. 2017 do 09. 10. 2017 bude v obci prebiehať zber železného šrotu. Železný šrot na základe nahlásenia prídu pracovníci obce vziať priamo k Vám.
V dňoch 02. ...viac...

Zverejnené 5.9.2017


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecnyuradlt@stonline.sk
viac...

Zverejnené 21.8.2017


 

FyzioKlub - Mgr. Helena Sedliaková

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.
Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organ ...viac...

Zverejnené 15.8.2017


 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vla ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

oznam.png

Zverejnené 3.7.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Zverejnené 29.6.2017


 

Kalendár vývozu odpadu

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 15.3.2017


 
Položky 1-10 z 11

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. č. 469/2016Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.09.2016 začala na základe žiadosti p. Ľudovíta Jasenáka, bytom Trubín 220, 966 23 Lovčica-Trubín, konanie o vydanie súhlasu na výrub 218 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. č. CKN 2561 k. ú. Trubín z dôvodu, že kroviny znemožňujú vykonať oplotenie uvedeného pozemku, ktorý je v celosti vo vlastníctve žiadateľa. 

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 


3256389

Úvodná stránka