Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica

01.png

Zverejnené 18.8.2017


 

FyzioKlub - Mgr. Helena Sedliaková

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.
Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organ ...viac...

Zverejnené 15.8.2017


 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vla ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

oznam.png

Zverejnené 3.7.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Zverejnené 29.6.2017


 

Záverečný účet obce Lovčica-Trubín za rok 2016

Zverejnené 19.6.2017


 

Informácia starostu obce

info.png

Zverejnené 7.6.2017


 

Hlasovanie za projekt: Gesto pre mesto

Vážení rodičia, priatelia školy, Základná škola Janova Lehota sa zapojila do projektu "Gesto pre mesto"  s úmyslom získať finančné prostriedky na vybudovanie dielne pre žiakov. Náš projekt s názvom "R ...viac...

Zverejnené 1.6.2017


 

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica

rp_lovcica.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 5.5.2017


 

Kalendár vývozu odpadu

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 15.3.2017


 
Položky 1-10 z 11

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 512/2016Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2016 začala na základe žiadosti p. Jaroslava Kršiaka, bytom Trubín 133, 966 23 Lovčica-Trubín, konanie o vydanie súhlasu na výrub 8ks stromov a 20 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. CKN č. 2437 v k. ú. Trubín z dôvodu, že dreviny sa nachádzajú na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.  

 

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 


2948560

Úvodná stránka