Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 12.11.2018


 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 12.11.2018


 

Výsledok volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018 v obci Lovčica-Trubín

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 290
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  574
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 574 
Počet platných lístkov odovzdanýc ...viac...

Zverejnené 12.11.2018


 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

  INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV  
PREVÁDZKOVATEĽ
OBEC LOVČICA - TRUBÍN
ZODPOVED ...viac...

Zverejnené 9.11.2018


 

Oznam poľovníckej organizácie Hrádok Lovčica-Trubín

Poľovnícka organizácia Hrádok Lovčica-Trubín organizuje v termínoch 15. decembra 2018 a 5. januára 2019 Spoločné poľovačky.
Poľovačky budú prebiehať na lesných aj poľnohospodárskych  pozemkoch ...viac...

Zverejnené 5.11.2018


 

Pošta - zmena otváracích hodín

i_196943.jpg


Otváracie hodiny Pondelok: 7:30 - 09:45 12.30 - 14:45 Utorok: 7:30 - 10:45   Streda: 7:30 - 09:45 14:00 - 16:45 ...viac...

Zverejnené 2.11.2018


 

Ochrana osobných údajov

gdpr_th.png

Týmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO ...viac...

Zverejnené 12.7.2018


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018

kalendar_vyvozu_odpadu.png

Zverejnené 13.1.2018


 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2018

10.01.2018 07.02.2018 07.03.2018 04.04.2018 02.05.2018 13.06.2018 11.07.2018 08.08.2018 05.09.2018 03.10.2018 14.11.2018 12.12.2018 viac...

Zverejnené 13.1.2018


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na základe žiadosti Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, konanie o vydanie súhlasu na výrub 61 ks stromov a 2000 m2 krovín rastúcich na pozemkoch parc. C-KN č. 1709/1, 1713, 1782, 1745, 1781, 1780, 1732, 1734, 1735, 1737, 1506, 1504, 1503, 692/1, 2160, 2161 a 2437 v k. ú. Trubín, z dôvodu realizácie stavby „8009 Horná Ždaňa – VN prepoj 465-312“.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4453276

Úvodná stránka