Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 22.6.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obece Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  15. 06. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ
  4. Informácia o činnosti obce od predchádzajúceho zasadnutia
  5. Rôzne
  6. Žiadosti na prejednanie v obecnom zastupiteľstve
  7. Diskusia poslancov
  8. Záver.

 

 

                                                                                                 Rudolf  Námešný

                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2018

Oznam poľovníckej organizácie HrádokVytlačiť
 

Poľovnícka organizácia Hrádok Lovčica-Trubín organizuje v termínoch 18.novembra, 16.decembra 2017 a 6. januára 2018 Spoločné poľovačky. 

Poľovačky budú prebiehať na lesných aj poľnohospodárskych  pozemkoch revíru Lovčica-Trubín v doobedňajších hodinách.

Prosíme preto občanov obce, aby v uvedených termínoch obmedzili pohyb v poľovnom revíry.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


3977069

Úvodná stránka