Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 22.6.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obece Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  15. 06. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ
 4. Informácia o činnosti obce od predchádzajúceho zasadnutia
 5. Rôzne
 6. Žiadosti na prejednanie v obecnom zastupiteľstve
 7. Diskusia poslancov
 8. Záver.

 

 

                                                                                                 Rudolf  Námešný

                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2018

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2018Vytlačiť
 

 • 10.01.2018
 • 07.02.2018
 • 07.03.2018
 • 04.04.2018
 • 02.05.2018
 • 13.06.2018
 • 11.07.2018
 • 08.08.2018
 • 05.09.2018
 • 03.10.2018
 • 14.11.2018
 • 12.12.2018

 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


3977066

Úvodná stránka