Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 22.6.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obece Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  15. 06. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ
  4. Informácia o činnosti obce od predchádzajúceho zasadnutia
  5. Rôzne
  6. Žiadosti na prejednanie v obecnom zastupiteľstve
  7. Diskusia poslancov
  8. Záver.

 

 

                                                                                                 Rudolf  Námešný

                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2018

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018Vytlačiť
 

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


3977064

Úvodná stránka