Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

OBEC LOVČICA-TRUBÍN, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín

                                                                      

V Lovčici-Trubíne dňa 10. 08. 2018                                                                  

 

OZNÁMENIE

o určení  a zverejnení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.  novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  uznesením č. 40-06/2018 zo dňa 22. 06. 2018 určilo, že pre celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne bude mať celkom 8 poslancov, ktorí budú volení v 2 volebných obvodoch:

  • vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa časť obce Lovčica, budú volení 4 poslanci,
  • vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa časť obce  Trubín, budú volení 4 poslanci.

 

 

Rudolf Námešný

starosta obce

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce a nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva Obce Lovčica-Trubín je 100 (príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z.z.).

Bližšie informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2018.

Súbor na stiahnutie volby_2018.pdf volby_2018.pdf (396.5 kB)

 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 438/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 25.10.2018


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4453224

Úvodná stránka