Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 17.10.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  12. 10. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh VZN č. 1/2018  stanovenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Lovčica-Trubín
 4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Žiadosti
 6. Rôzne
 7. Diskusia poslancov
 8. Záver.

 

Rudolf  Námešný

starosta obce

 

Aktuálny rok 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lovčica-Trubín a voľby do Obecného zastupiteľstva v Lovčici-TrubíneVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

1. Štefan Horvát, 51 r., hutník - operátor, nezávislý kandidát

 

Obec Lovčica-Trubín uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

Volebný obvod č. 1

 1. Peter Beňadik, Ing., 28 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
 2. Michal Fabian, 26 r., pracovník materiálno technického zabezpečenia, nezávislý kandidát
 3. Miroslav Regináč, 46 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
 4. Jarmila Korálová, Ing., 50 r., stavebná inžinierka, Slovenská národná strana
 5. Ľudovít Kúš, 49 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana
 6. Jozef Pastucha, 62 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
 7. Adrián Šuška, 19 r., strojník, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 

Volebný obvod č. 2

 1. Ján Kniez, 68 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Roman Kršiak, 38 r., živnostník, Smer - sociálna demokracia
 3. Zuzana Lenhartová, 48 r., nezamestnaná, Smer - sociálna demokracia
 4. Zuzana Línerová, 51 r., pokladníčka, Smer - sociálne demokracia
 5. Rudolf Námešný, 60 r., starosta obce, Slovenská národná strana
 6. Peter Pivarči, 39 r., tavič, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 

V Lovčici-Trubíne dňa 20.9.2018


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4269251

Úvodná stránka