Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 17.10.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  12. 10. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Návrh VZN č. 1/2018  stanovenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Lovčica-Trubín
  4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Žiadosti
  6. Rôzne
  7. Diskusia poslancov
  8. Záver.

 

Rudolf  Námešný

starosta obce

 

Aktuálny rok 2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v obci Lovčica-TrubínVytlačiť
 

Časť obce Lovčica

 

1. Vrtík Rudolf                              01.10. 2018 – 03.10.2018

2. Šuška František                         01.10. 2018 – 03.10.2018

3. Predajňa COOP Jednota           01.10. 2018 – 03.10.2018

 

4. Šatne TJ                                    03.10. 2018 – 05.10.2018

5. Telocvičňa                                03.10. 2018 – 05.10.2018

6. Beňadik Peter                            03.10. 2018 – 05.10.2018

 

7. Bugárová Božena                      05.10.2018 – 08.10.2018

8. Kút                                           05.10.2018 – 08.10.2018

9. Bača Rudolf                              05.10.2018 – 08.10.2018

 

 

Časť obce Trubín

 

1. Kultúrny dom                            01.10. 2018 – 03.10.2018

2. Gajdošíková Iveta                      01.10. 2018 – 03.10.2018

3. Hindický Ján                             01.10. 2018 – 03.10.2018

 

4. Ing. Víťazka Ján                        03.10. 2018 – 05.10.2018

5. Predajňa COOP Jednota           03.10. 2018 – 05.10.2018

6. Pri cintoríne                              03.10. 2018 – 05.10.2018            

 

7. Macko Jozef                              05.10.2018 – 08.10.2018

8. Ivancové záhrady                      05.10.2018 – 08.10.2018

9. Kollár Peter                              05.10.2018 – 08.10.2018


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4269265

Úvodná stránka