Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Zasadanie zo dňa 14.12.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

ŠTEFAN HORVÁT, starosta obce    L O V Č I C A – T R U B Í N

                                                                                  V Lovčici-Trubíne dňa  11. 12. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2018  t. j.  v piatok o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Informácia o činnosti v obci
  4. Rozpočet obce na roky 2019-2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia poslancov
  7. Záver.

 

                                                                                Štefan Horvát

                                                                                 starosta obce5030965

Úvodná stránka