Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Zasadanie zo dňa 31.1.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovčica-Trubín,
ktoré sa uskutoční dňa 31. 01. 2019 t. j. vo štvrtok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

ŠTEFAN HORVÁT, starosta obce    L O V Č I C A – T R U B Í N

                                                                                  V Lovčici-Trubíne dňa  28. 01. 2019 

P O Z V Á N K A

 

 

     V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 31. 01. 2019  t. j.  vo štvrtok o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Informácia o činnosti v obci
  4. Žiadosti
  5. Rôzne
  6. Diskusia poslancov
  7. Záver.

 

                                                                                Štefan Horvát

                                                                                 starosta obce5090045

Úvodná stránka