Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov sa stretáva každý utorok od 15:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na Obecnom úrade. Prídite aj Vy medzi nás.

Kontaktná osoba:
p. Dušan Kliment
tel.: 045/6790236 

  

  


 


 

Memoriál Ľudovíta Širáňa

Narodenie a smrť, to sú hraničné body, medzi ktorými sa nachádza požehnaný dar a to je náš život. Tešíme sa z každého novorodeniatka a naopak, smútime zakaždým, keď nás niekto opustí. Boli medzi nami i takí, ktorí sa trvalejšie zapísali do našej pamäte a ktorých si s úctou pripomíname každý rok. Takým bol i náš súputník, múdry hospodár, priateľ, člen nášho klubu, výborný šachista a hráč mariášu pán Ľudovít Širáň. Na jeho počesť bol usporiadaný 28. Marca 2014 už druhý ročník Memoriálu L. Širáňa v mariáši, ktorý bol zároveň i majstrovstvami našej obce v tejto kartovej hre. V piatok popoludňajších hodinách sa zišlo v zasadačke OU desať hráčov, ktorí si v trojkolovom súboji zmerali svoje kartárske schopnosti, ale i mieru šťastia, ktorá je v tejto zaujímavej hre potrebná. Vlaňajší titul obhajoval Dušan Kliment. Po trojhodinovom maratóne si titul majstra obce vybojoval a vecnú cenu odniesol Jožko Pivarči, druhý skončil Dušan Kliment a bronz patrí Dušanovi Grochalovi. Za účasť, hladký priebeh turnaja a príjemnú atmosféru patrí poďakovanie aj Jurovi Naďovi, Jankovi Lietavovi, Jankovi Michalejemu, Bolekovi Foltánovi, Jarovi Královi, Klodovi Weiszovi a najmladšiemu účastníkovi Ivanovi Bačovi. Víťazovi blahoželáme a už sa tešíme na odvetu v roku 2015.

Klub dôchodcov L. T.

 


 

Varenie guľáša

Prvé septembrové mrazy nám definitívne ukončili tohtoročné horúce a suché leto. Niekomu spravilo radosť, niekomu starosť, spoločne sa zhodneme vtom, že všetko je už len v spomienkach. A tie naše, teda priaznivcov klubu dôchodcov v našej obce sú veľmi milé. Začiatkom júla sme dostali pozvanie od Občianskeho združenia HELP L-T na druhý ročník súťaže vo varení guľášu. A keďže spomienky na prvý ročník boli viac ako priaznivé, vytvorili sme päťčlenne družstvo a účasť potvrdili. Samotná súťaž prebehla v sobotu 20. Júla v Trubíne, v upravenom priestore za potravinami Coop Jednota. Po roku sme sa opäť stretli starí známi a v dobrej nálade, podporenej príjemnou hud- bou, pripravovalo päť družstiev gulášové hody. Že varili majstri kuchári svedčil apetít priaznivcov a fanúšikov súťaže ale i samotní súťažiaci, pre ktorých bol špeciálne uvarený „kotlík odmeny.“ Pohoda a jedinečná atmosféra pretrvala až do súmraku. Aby nám nebolo dlho čakať na ďalší ročník, ponúkli nám organizátori finančne podporiť stretnutie pri guľáši, ktoré pripravíme my dôchodcovia. A tak v piatok 16. augusta sa opäť varilo, tento krát v Lovčickej agačine a opäť nám nechýbala dobrá nálada a príjemná hudba, za ktorú poďakovanie patrí Jankovi Lietavovi. Záverom sa chcem poďakovať všetkým účastníkom týchto vydarených akcii, ale predovšetkým Občianskemu združeniu HELP L-T, zvlášť jeho predsedovi Števovi Horvátovi.

Nie hory s horami ale ľudia s ľuďmi sa stretávajú a preto pripraviť a uskutočniť takéto stretnutie v dnešnej, spoločenský tak nepriaznivej dobe je viac ako záslužný čin.

Dušan  Kliment

 

Fotogaléria -->>


 

Klub dôchodcov v roku 2012

Aj v roku 2012 činnosť v obecnom klube dôchodcov prebiehala štandardnou formou, už v zabehnutej zostave. Ťažko sme niesli stratu pána Širáňa, ktorý v marci nečakane ukončil svoju životnú púť. Bol našim stálym členom, rozvážnym človekom s bohatými životnými skúsenosťami, výborný šachista i mariášista. Každý rok v marci usporiadame mariášový turnaj pod názvom: „ Memoriál Ľudovíta Širáňa“, na jeho poctu i pamiatku. 30-tého marca sa uskutočnil nultý ročník, víťazom sa stal Jaro Kráľ, pred Paľom Vrtíkom a Janom Michaleje. 26- tého apríla sme upravili oporný múrik pod školou. V priebehu mája a júna sme zrekonštruovali a zastrešili medokýš pod Dvonkovou lúkou. 18-tého augusta sme sa zúčastnili na súťaži vo varení guľášu, ktorú usporiadalo občianske zoskupenie Help. Koncom augusta sme opäť upravili oporný múrik pod školou. Po letnej prestávke sme 25.septembra znovu zahájili činnosť, podieľali sme sa na príprave pro-  gramu pre seniorov, z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V decembri nás ešte čaká predvianočný turnaj v mariáši. Záverom by som chcel posmeliť tých spoluobčanov, ktorí sa cítia osamelí, ktorí cítia potrebu stretnúť sa v neformálnej spoločnosti rovesníkov a doposiaľ nenabrali odvahu, aby  tak bez obavy učinili, lebo čas je neúprosný a „potom neskôr“ už môže byť skutočne neskoro, zároveň ďakujem všetkým, ktorí si dokážu nájsť čas pre spoločnú vec, čo nás vzájomne obohacuje.

 

Obrázok je zo scénky:  „ Povolebný míting.“

Obrázok je zo scénky: „Príprava na školské kolo v recitácii.“

Obrázok je zo scénky: „ Krčma starých veteránov.“


 

Mariášový turnaj

V piatok 14. Decembra sa stretli priaznivci mariášu v zasadačke Obecného úradu Lovčica Trubín, aby si otestovali svoje kartárske schopnosti v štvrtom ročníku Predvianočného turnaja. Za účasti 15 zdatných borcov a príjemnej atmosféry sa až do večerných hodín zápolilo o tri ceny. Po prepočítaní výsledkov si za tretie miesto cenu získal Bolek Foltán, druhý skončil najmladší účastník Ivan Bača a trofej víťaza si odniesol Janko Michaleje. Všetci hráči pochválili bez- problémový priebeh podujatia a pokojný priebeh, spoločne sa tešíme na turnaj o majstra obce v druhej polovici marca, ktorý sa bude konať ako Memoriál Ľudovíta Širáňa.


 

Guľáš

Hoci sobota 18. augusta patrila  Elenkám a Helenkám, na svoje si prišli i všetci priaznivci kotlíkového guľášu, pretože v Trubíne na  „trhovom pľaci“ pripravilo občianske združenie Help atraktívnu súťaž vo varení tejto chutnej gurmánskej špeciality. Hneď po desiatej hodine, rozdelením všetkých potrebných surovín a patričných inštrukcií, vydal Števko Horvát pokyn k viac ako dvadsiatim kuchárskym majstrom, /bolo päť družstiev/, k boju o popredné priečky v súťaži, ale predovšetkým o priazeň prichádzajúcich konzumentov. Jedno družstvo sme postavili i my dôchodcovia. A keďže „ Helpáci“ zvládli prípravu, ako i celú organizáciu na jednotku, guľáš majstri dali srdce do varenia a priaznivci trpezlivo čakali na svoju porciu, hneď po vyhlásení výsledkov súťaže a rozdelení hodnotných cien, vypukli pravé guľášové hody. Piva bolo dosť, tak sa posedenie predĺžilo až do podvečerných hodín. Hlavným víťazstvom bola dobrá nálada a potešenie z vydarenej akcie. „Helpáci“, právom vám patrí obdiv a úprimné poďakovanie.

Klub dôchodcov  Lovčica Trubín


 

Fungujeme už 5 rokov

Vo februári uplynie päť rokov, čo sa niekoľkým nadšencom podarilo v našej obci založiť klub dôchodcov. Podarilo sa nám to vďaka pánovi starostovi a jeho ochote zabezpečiť nám dôstojnú miestnosť, servisu k podávaniu čaju a kávy, spoločenských hier a iných potrebných drobnosti spojených so spoločenským posedením. Našim pôvodným zámerom bolo zapojiť čo najviac občanov - dôchodcov z oboch častí obce do aktívnej činnosti v klube, umožniť pravidelné stretávanie a vzájomnú komunikáciu, odovzdávať si svoje skúsenosti a zručnosti, hľadať účinný liek proti samote a predčasnému starnutiu. Že sa nám nepodarilo naplniť všetky predsavzatia pripisujem neochote a nepochopeniu značnej časti seniorov zmyslu takejto činnosti vo formovaní medziľudských vzťahov ale aj možnosť priamo sa zapojiť do riešenia problémov obce. Napriek tomuto konštatovaniu bolo to päť krásnych rokov v kruhu ľudí, ktorí majú rôzne návyky, či názory ale na svoj vek neobyčajnú chuť urobiť niečo navyše pre iných, pre obec a tým i pre seba. Veď posúďte prosím, v rámci našich stretnutí prebehla celá rada zdravotných prednášok, spoločne sme si zaspievali, oslávili narodeniny, fašiang, preberala sa história obce, nechýbala ani zábavná poézia. Uskutočnili sme tri zájazdy, do poľskej Jablonky a Podhájskej, každoročne brigádu na úprave oporného múru pod obecnou školou, ako i na čistení a úprave okolia obce. Zorganizovali sme niekoľko mariášových turnajov, prispeli sme aj do kultúrneho programu z príležitostí Dňa matiek, či Úcty k starším. V mesiaci marci pripravujeme mariášový turnaj o titul majstra obce, v apríli vyčistenie oporného múru pod školou a výsadbu kvetín a v máji úpravu minerálneho prameňa v intraviláne obce Trubín. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré mávame každý utorok o 15. hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica Trubín, zároveň sa tešíme na každého nového člena, ktorý si k nám nájde cestu.

V Lovčici 30. 01. 2012
Za KD  Dušan  Kliment.


 

Mariášový turnaj

V piatok, deň pred Silvestrom 2011 sa v zasadačke Obecného úradu v Lovčici Trubíne stretla partia mariášistov, aby sa zabavili pri svojej obľúbenej hre a zároveň si rozdelili zaujímavé finančné i vecné ceny. Po odznení Ódy na mariáš, ktorá navodila tú správnu atmosféru sa rozpútal trojhodinový boj o víťaza, ale i celkové umiestnenie. Každý z účastníkov dostal 12 600 „kvázi dolárov“, ktoré vkladal do hry, po ukončení sa vyhodnotili zisky, resp. straty a tým i súťažne poradie. Táto novinka zatraktívnila  priebeh hry a do konca turnaja nebol víťaz známy. Napokon to najlepšie sypalo Dušanovi Klimentovi, druhý skončil Janko Michalej a tretí Paľko Vrtík. Okrem príjemne stráveného popoludnia odišli všetci účastníci s vecným darčekom. V marci nás čaká turnaj o majstra obce.

 

Óda na Mariáš!

Keď ťa trápia kríže, kĺby, keď ťa bolesť kvári, hrbí,
pamätaj, že máš svoj vek a ten žiada správny liek.
Nesiahaj po tabletkách, ani žiadnej droge,
nepomôže úzkosť, strach, či úľava v joge,
zabudni na alkohol a rozlúč sa s fľašou,
ako my aj ty si zvoľ liečbu mariášom.
Mariáš ťa povzbudí, zabudneš na starosti,
poučný je pre ľudí, poteší i nazlostí,
je balzamom duše, tela, aj pozvánkou od priateľa,
oživí ti všetky zmysly, opäť budeš nezávislý,
mariáš je správny liek, ako zvládnuť každý vek.

Dušan Kliment


 

Návšteva Jána Pivarčiho v našom klube dôchodcov

V utorok 29. marca 2011 prijal pozvanie do nášho klubu dôchodcov pán Ján Pivarči, bývalý stredoškolský učiteľ, rodák z neďalekého Kosorína, v súčasnosti žijúci v Handlovej. Znalosti pána Pivarčiho z histórie obcí v Žiarskej kotline je obdivuhodný. Hoci jeho odborom nebola história, erudovane ovláda život a vývoj našich predkov po niekoľko minulých storočí. V dvojhodinovej prednáške sme sa dozvedeli pozoruhodné príhody a fakty, podložené archívnymi zápismi a poznatkami, ktoré sa prenášali z pokolenia na pokolenie. Aj keď patríme k staršej generácii naše vedomosti z histórie obce a zo života našich predkov boli časovo veľmi obmedzené. Vzhľadom k veľkému množstvu informácii sme sa s pánom Pivarčim dohodli, že si podobné stretnutie ešte v tomto roku zopakujeme.

D. Kliment

 


 

Myšlienka vzniku

Hovorí sa, že stretnutie je účinným prostriedkom, ako dlho žiť, ale predovšetkým vhodným spôsobom, ako prekonať samotu, či smútok. Veď nie hory, ale ľudia sa vzájomne stretávajú a kto sa málo stretáva, málo i sám seba poznáva. Boli to práve tieto myšlienky, ktoré nás viedli v našej spoločnej obci k založeniu klubu dôchodcov. Veď zostarnúť nie je ťažké, ťažšie je s tým žiť.

Keďže myšlienka našla priaznivý ohlas tak u obecného zastupiteľstva ako i u starostu, vo februári 2007 bol vyčlenený priestor a čas na dôstojné stretávanie sa seniorov z oboch častí obce. Každý utorok v popoludňajších hodinách sa v zasadačke Obecného úradu stretávame pri šálke voňavej kávy, čaju, aby sme sa vzájomne podelili o svoje zážitky, obohatili o skúsenosti alebo len tak spoločne zaspievali, či zahrali šach, žolíka, mariáš. Gazdinky sa pochvália chutným pečivom, hospodári domácou klobáskou, dobrou slivovičkou a všetko sa to okorení veselou príhodou alebo vtipom. Takto spoločne bojujeme proti najhoršej chorobe v starobe a tou je vedomie, že som nepotrebný, všetkými opustený.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas i napriek rôznym povinnostiam,

ktoré majú, ale aj tým, čo dokázali vymeniť televízne seriály za živé stretnutia s rovesníkmi. Čo nám ešte chýba, je dobrý harmonikár a veselý zabávač. Pozývame všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné popoludnie v kruhu svojich známych, každý je srdečne vítaný. Zasadačku otvárame o 15 hodine a končíme podľa želania prítomných.

V Lovčici, 18.1.2010    

Dušan Kliment


 

Trochu poézie...

Že Ťa zrazu všetko mrzí, nezdá sa Ti podoba,
že sa Ti zdá ten svet drzý a trápi Ťa choroba?
To je ten čas tichej hrúzy, keď prichádza staorba.

Ťažkajú si starí páni pri fľaštičke vodky,
na tento svet planý, na slabé dôchodky.
A či nám už netreba žiť ako sa sluší,
aby bolo na chleba, aj na radosť v duši.

Prvý začal ujčok Adam: "Môj život je naruby,
pochopenie márne hľadám, nemám ani na zuby.
Starká tá je na Malorke, dcére platím internet,
vnúčik sníva o motorke, zaťko sa dal na fernet."

Ujčok Martin takto vraví: "Ty si Adam aspoň zdravý,
ja mám auto, peknú vilu, dobrú rentu, ženu milú,
dobrotivý Bože urob so mnou dačo,
keď si mi vzal silu, tak chuť mi je načo?"

Staroba je ako rieka, ktorá ústi do mora,
tíško plynie, nenarieka, keď zvíťazí pokora.

autor: Dušan Kliment


 
ÚvodÚvodná stránka