Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovčica - Trubín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-135 z 203
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
00-00-000--0MUDr. Dalibor PružinecZámenná zmluva 224,00 €2.9.2016nestanovený
00--0-0Monika VajsováKúpna zmluvaprevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti24,00 €4.7.2016nestanovený
000-0000000000000000Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovčica-TrubínZámenná zmluva0,00 €27.5.2016nestanovený
ABO-Z 501757/01/2014Messer Tatragas, spol s r. o.Zmluva o nájmenájom oceľových fliaš88,62 €2.6.2016nestanovený
000000000Valman, s.r.o.Kúpna zmluva"Školské ovocie"0,00 €20.6.2016nestanovený
SZH0722201505ENVI - PAK, a.s.Zmluva č. SZH0722201505 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovPredmetom zmluvy je rámcova dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €1.6.2016nestanovený
00-0-0-000Dušan LizákZmluva o dieloRekonštrukcia strešného plášťa na objekte Obce Lovčica-Trubín9 998,82 €27.5.2016nestanovený
ZIO/30600Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č ZIO/30600/Žiar nad Hronom - obchvat/1192/Va o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správyPredmetom zmluvy je formáno-právne odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v čl: 11 ods 2 tejto zmluv do správy. 155 335,15 €17.5.2016nestanovený
dod. č.2Peter VrtákDodatok č.2 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zo dňa 22.2.20160,00 €12.5.2016nestanovený
dod.Peter VrtákDodatok ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zo dňa 22.2.20160,00 €22.2.2016nestanovený
01/05/2016ENVIPOL, s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/05/2016Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá: Zámer pre činnosť - Zberný dvor Lovčica-Trubín 700,00 €10.5.2016nestanovený
3/2016/MŽPIng. Viktor CsalaZmluva o dielo č. 3/2016/MŽPvykonanie diela podľa tejto zmluvy - Zberný dvor Lovčica - Trubín4 500,00 €3.5.2016nestanovený
0-0-00----00Jozef HorvátNájomná zmluvaprenájom nehnuteľnosti - ostatná plocha1,00 €20.4.2016nestanovený
--0-00Jozef HorvátZmluva o vecnom bremenezriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodného potrubia, elektrického vedenia0,00 €22.4.2016nestanovený
0-0-0--000DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb0,00 €26.4.2016nestanovený
16/27/054/152Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 16/27/054/152 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projetku "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nieposkytnutie príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov0,00 €26.4.2016nestanovený
160401EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo číslo 160401Spracovanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - podľa požiadavky a pokynu 140,00 €15.4.2016nestanovený
04/2016RENOVIA, s. r. o.Zmluva o dielo č.: 04/2016Údržba miestnych komunikácié v obci Lovčica-Trubín17 686,10 €11.4.2016nestanovený
0-0-0-00-0-0-000Jozef BojoNájomná zmluvaprenechanie nehnuteľnosti do nájmu1,00 €29.2.2016nestanovený
0-0-000-0Ing. Michal Kováč - CK AndromedaZmluva o obstaraní zájazduobjednávka školy v prírode v termíne 16.-20.5.2016 386,44 €22.3.2016nestanovený
0-0-00-0-00000Jozef BojoZmluva o vecnom bremene0,00 €8.3.2016nestanovený
160304EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 160304Spracovanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - Vysprávky miestnych komunikácií 140,00 € (jednotková)14.3.2016nestanovený
00-0000-0-0Peter VrtákKúpna zmluvaprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti4 100,00 €22.2.2016nestanovený
0-0-0-00-0-0Ing. Michal Kováč - CK AndromedaZmluva o obstaraní zájazduobjednávka školy v prírode v termíne 16.-20.5.20163 381,35 €17.2.2016nestanovený
1/2015Foresta s. r. o.Doplnok č.2 k Nájomnej zmluve č. 1/2015 uzatvoreneje dňa 5.8.20053 700,00 €15.1.2016nestanovený
00-0--0-0-0Jana Páločná - KaderníctvoZmluvaNájom nebytových priestorov 720,00 €31.12.2015nestanovený
0-0-0--0Jana Tršková - KozmetikaZmluvaNájom nebytových priestorov 825,96 €31.12.2015nestanovený
0-0-0-0-0-0000JUDr. Jaroslav Polkoráb - A.V.SPOOLMandátna zmluvaposkytovanie poradenských služieb a pravnej pomoci0,00 €3.12.2015nestanovený
000-0--0-0-0Ján ChovanKúpna zmluvapredaj motorového vozidla - Traktor ZETOR 81457 050,00 €23.10.2015nestanovený
093/2015/BcAGRA, s. r. o.Kúpno - predajná zmluva č. 093/2015/BcZadná radlica pevná AGROMETALL, typ. zn. ZRT 2 2600 - 1 ks 990,00 €21.10.2015nestanovený
092/2015/BcAGRA, s. r. o.Kúpno - predajná zmluva č. 092/2015/BcKomunálne posypové zariadenie PRONAR, typ. zn PS - 250 M - 1 ks  990,00 €19.10.2015nestanovený
00-00-00-00JUDr. J. Polkoráb - A. V. SPOOLZmluva o poskytnutí odbornej pomociposkytnutie odbornej, právnej pomoci  250,00 €24.9.2015nestanovený
00-00-00Complete Solutions s. r. o.Zmluva o poskytnutí služiebporadenská činnosť1 140,00 €24.9.2015nestanovený
0-0-0Plaintext, s. r. o.Zmluva o poskytnutí služiebspracovanie projektovej dokumentácie1 140,00 €24.9.2015nestanovený
00-00-00-0-0-0Miroslav PivarčiNájomná zmluva prenájom nehnuteľnosti1,00 €22.9.2015nestanovený
0-0-0-0-0-0Miroslav PivarčiZmluva o vecnom bremeneumiestnenie vodovodného potrubia a elektrického vedenia0,00 €22.9.2015nestanovený
000-00-00-0-0-0-0--0Ľubomír Považan a manželkaKúpna zmluvaprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve predávajúceho48,00 €16.9.2015nestanovený
30603/ZoVB025/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB025/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Geoplán o zriadní vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €15.9.2015nestanovený
30603/DoVB-010/2015/Telekom/Lovčica/1192/GeoplánNárodná diaľničná spoločnosť, a. s.Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30603/DoVB-010/2015/Telekom/Lovčica/1192/Geoplánposkytnutie náhrady za zriadené vecné bremeno0,00 €11.9.2015nestanovený
811150210regionPRESS, s. r. o.Zmluva o inzerii číslo: 811150210poskytnutie reklamného priestoru70,80 €7.9.2015nestanovený
30603/ZoVB-020/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO105-01_Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB-020/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO105-01/Geoplán o zriadní vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby0,00 €12.8.2015nestanovený
30603/ZoVB008/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB008/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Geoplán o zriadní vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby0,00 €12.8.2015nestanovený
30603/ZoVB024/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB024/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Geoplán o zriadní vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby0,00 €21.7.2015nestanovený
30603/ZoVB022/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB022/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Geoplán o zriadní vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby0,00 €9.7.2015nestanovený
30603/ZoVB014/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00Národná diaľničná spoločnosť, a. s.Zmluva č. 30603/ZoVB014/2015/OBEC/Lovčica/1192/SO621-00/Geoplán o zriadní vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby0,00 €29.7.2015nestanovený
Položky 91-135 z 203
ÚvodÚvodná stránka