Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

O obci

Poloha obce

Časť obce Lovčica – Trubín – Lovčica – leží v severozápadnej časti Žiarskej kotliny v doline Trubínskeho potoka. Odlesnenú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria treťohorné uloženiny (zlepence, pieskovce) so zvyškami staroštvrtohorných štrkov, zalesnenú časť v pohorí Vtáčnik tvoria ryolity a ryodacity. Je tu kyselka. Lesný porast predstavuje jedľa a buk. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Nadmorská výška obce v tejto časti je v jej strede 330 m, v jej chotári 270 - 833 m.Fauna a flóra

Z celkového druhového spektra vtákov boli uvedené pozorovania z predošlých rokov a z obdobia realizácie výskumu z okolia výskumných plôch, teda z okolia transektov. Tieto pozorovania nie sú výsledkom uceleného výskumu, sú náhodné. Dokresľujú však význam lokality preťah vtáctva, umožňujú spresniť priebeh migračných trás v okolí variantov, pričom boli zaznamenané (v predošlých rokoch) viaceré vzácne druhy, ktoré počas komplexného výskumu v septembri 2004 - máji 2005 na samotných transektoch zaznamenané neboli. Výskum populačnej ekológie a synekológie dravcov bol vykonávaný na vybranom území Žiarskej kotliny a Vtáčnika v rokoch 1999 a 2000 (Kicko 2001), v roku 2002 pokračoval na tej istej ploche ako výskum populačnej ekológie myšiaka lesného (Buteo buteo), sokola myšiara (Falco tinnunculus) a orla krikľavého (Aquila pomarina) (Kicko, in press.). Plochy navrhovaných variantov boli súčasťou vybraného územia. Z týchto výskumov boli uvedené len čiastkové výsledky, resp. údaje o najbližších obsadených hniezdach vybraných druhov dravcov.


V minulých rokoch boli na lokalitách alebo v ich blízkosti pozorované aj ďalšie druhy. Z nich možno spomenúť viacnásobne pozorované ťahy kŕdľov cíbikov chochlatých (Vanellus vanellus), a to tak v jarnom ako aj v jesennom období. Na vodnej nádrži Trubín a Zákruty sa počas ťahu objavujú viaceré druhy kačíc. Raz bol zaznamenaný vzácny kršiak rybožravý (Pandion haliaetus), raz čorík čierny (Chlidonias niger) a raz veľmi veľký kŕdeľ asi 3 000 havranov poľných (Corvus frugilegus). Z ďalších druhov (mimo migrantov), stojí za zmienku napr. pravdepodobné hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) v roku 2001 pod Lovčicou, výskyt orla skalného (Aquila chrysaetos) asi 200 m od variantu č. 1 v roku 1999, častý výskyt sokola sťahovavého v Žiarskej kotline, kam zaletuje za potravou, pozorovanie výra skalného (Bubo bubo) asi 200 m od variantu č. 1 v roku 2000, ktorý podľa údajov členov miestneho polovníckeho združenia hniezdi v Lometínskej doline, pravdepodobné hniezdenie plamienky driemavej (Tyto alba) na družstve asi 200 m od variantu č. 1 asi v roku 1997 a niekoľko málo pozorovaní strakoša kolesára (Lanius minor) v hniezdnom období medzi obcami Lovča a Lovčica.


 

Kultúrne dedičstvo

Lovčica:
Kaplnka z 18. storočia v neskorobarokovom slohu.
Trubín:
Kostol rímsko-katolícky z 15. storočia v gotickom slohu, prestavaný v rokoch 1573, 1669 a v 19. storočí,
Kaplnka z roku 1723 v barokovom slohu,
Náhrobník 17. partizánov a vojakov.


 

Slávni rodáci a osobnosti pôsobiaci v našej obci

Haško Jakub
*24.04.1622 Lovčica - Trubín 385. výročie narodenia
+19.10.1695 Nové Mesto nad Váhom
Pôsobenie: Modra
Cirkevný hodnostár, mecén, kanonik. Účinkoval v rekatolizačnom hnutí; slovenský predosvietenský kazateľ v Trnave, františkánskemu kláštoru v Beckove daroval mnoho kníh. R. 1693 vydal knihu Abrahámffiho Knižka modlitieb náboženských.
Absolvoval štúdium na kolégiu v Trnave, filozofiu a teológiu v Pázmáneu.

Od r. 1666 sa stal novomestským prepoštom. Za nitrianskeho biskupa bol vymenovaný v r.1690. V Novom Meste nad Váhom začal stavať mariánsky stĺp.

Do mesta zavolal talianskych umelcov aby renovovali katolícky kostol, a z časti to aj finančne podporil.


--------------------------------------------------------------------------------


Juraj Koza-Matejov

* 4. január 1884, Lovčica-Trubín

† 17. december 1973, Pezinok

- bol rímskokatolícky kňaz, publicista, novinár.

Pseudonym: Argus, Cyril Veľkomoravský, dr.Cyrillus, Čierny havran,, Mateĺ, Mošovský, Metod Devinský, Nemo, Zmok

V roku 1896-1908 študoval teológiu v Banskej Bystrici, kde ho roku 1908 vysvätili za kňaza. Rokuk. farár v Novej Bani a i. obciach, od 1922 redaktor Slováka, zakladateľ a hlavný redaktor Slov. národa a jeho týždenníka Chlieb v Bratislave, od 1927 prof. biskupského seminára v Banskej Bystrici, 1928-1945 farár v Mošovciach, 1945 turčiansky archidiakon, od 1948 banskobystrický kanonik a rektor seminára. V roku 1918-1925 člen HSĽS, ideovo stál na pozíciách autonomizmu v rámci jednotného čs. štátu. Tieto postoje odrážali aj jeho politické úvodníky aj iné jeho politické spisky, kt. vyšli roku 1927, potom sa venoval výlučne cirk. literatúre. Po oslobodení sa politicky výraznejšie neangažoval, prispieval do novín a časopisov.

Dielo:

Čo sa stalo, Bratislava roku 1927

Prehratý boj o ministerstvo Slovenska, Bratislava roku 1927

V novej situácii, Bratislava roku 1927

Víťazstvo centralizmu, Bratislava roku 1927

Vstúpili sme do vlády, Bratislava roku 1927


--------------------------------------------------------------------------------


Karol Bielek

* 15. januára 1857 v obci Lutiše pri Žiline,
† 25. novembra 1936 v Žarnovici.

V našom regióne a meste pôsobil celých 55 rokov (niekdajšia Tekovská župa). Ako učiteľ – organista 38 rokov v Lovčici – Trubíne, 10 rokov ako škôldozorca

vo Svätom Kríži pri Hrone a učiteľ v Ladomeri, na činnom dôchodku v Žarnovici do svojej smrti. Do vzniku ČSR udržiaval národné povedomie, publikoval takmer v každom časopise tej doby (i v maďarskom), po vzniku ČSR zakladal a riadil slovenské školstvo.

 
ÚvodÚvodná stránka