Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Obecný úrad

Obecný úrad Lovčica - Trubín
Lovčica 116
966 23  Lovčica - Trubín
 
Úradné hodiny:

Pondelok:      7.00 - 15.00
Utorok:         7.00 - 15.00
Streda:         7.00 - 16.15
Štvrtok:        7.00 - 15.00
Piatok:          7.00 - 13.45

 

 
telefón/fax:      045/679 01 26
            IČO:     00320838

email:  obecnyuradlt@stonline.sk
web:    www.lovcica-trubin.sk

 

počet obyvateľov: 1 600 (k 01. 01. 2015)
rozloha: 3458 ha
1. pís. zmienka: v roku 1272

 


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:
 - Písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
 - Odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií.
 - Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní.
 - Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výročná správa za rok 2009

 
Záverečný účet - rok 2009

 


5030975

Úvodná stránka