Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oznámenia o začatí správneho konania

Obec Lovčica-Trubín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.


 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 438/2018

Zverejnené 25.10.2018


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Zverejnené 9.10.2018


 


4914620

Úvodná stránka