Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.


 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 170/2019

Zverejnené 8.3.2019


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na základe žiadosti Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, konanie o vydanie súhlasu na výrub 61 ks stromov a 2000 m2 krovín rastúcich na pozemkoch parc. C-KN č. 1709/1, 1713, 1782, 1745, 1781, 1780, 1732, 1734, 1735, 1737, 1506, 1504, 1503, 692/1, 2160, 2161 a 2437 v k. ú. Trubín, z dôvodu realizácie stavby „8009 Horná Ždaňa – VN prepoj 465-312“.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 
ÚvodÚvodná stránka