Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Informácia zverejnená pre zamestnancov obce Lovčica-Trubín, vrátane dohodárov o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti.

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise obce, ktorým je smernica: Interná smernica (WHISTLEBLOWING) Obec Lovčica – Trubín.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  • oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  • neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V obci Lovčica-Trubín je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.

Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe:

  • v listinnej forme, doručený poštou, alebo osobne do podateľne obecného úradu
  • v elektronickej forme, doručený e-mailom
  • ústne – priamo zodpovednej osobe. O podaní podnetu týmto spôsobom zodpovedná osoba vyhotoví písomne Záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý musí obsahovať: dátum spísania záznamu o ústnom podaní podnetu, meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala, (na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet), predmet podnetu, podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.

 

OZNAČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

Poštou:
Oľga Beňová
hlavná kontrolórka obce

Obecný úrad Lovčica-Trubín
Lovčica 116
966 23  Lovčica-Trubín

Elektronickou poštou:
info@lovcica-trubín.sk

 

V Lovčici-Trubíne 19.06.2019

Štefan Horvát
starosta obce


 
ÚvodÚvodná stránka