Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území LovčicaVytlačiť
 

01.png

02.png

 


 
 

FyzioKlub - Mgr. Helena SedliakováVytlačiť
 

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.

Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organizmu s využitím rôznych špeciálnych rehabilitačných metód a fyzioterapeutických prístupov. Vykonávame liečebnú telesnú výchovu s odborným dohľadom a konzultáciou nastaveného rehabilitačného programu. Máme k dispozícii fyzikálnu terapiu s využitím elektroliečby a suchého uhličitého kúpeľa.

Pre občanov obce Lovčica-Trubín poskytujeme bezplatné poradenstvo ohľadne správnho používania kompenzačných pomôcok: nemecké, francúzsky barly, vychádzkové paličky, chodúľky, chodítka, ortopedické pomôcky, bandáže. Niektoré kompenzačné pomôcky vieme aj bezplatne zapožičať.

 

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 0908 112 617

Web: http://fyzioklub.webnode.sk/


 
 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve  Obce Lovčica-Trubín, nachádzajúci sa v k. ú. Lovčica, časť parcely CKN č. 467/28, druh zastavaná plocha a nádvorie, v požadovanej výmere 110 m2 za účelom poľnohospodárskeho využitia, vo výške nájomného 11 €/rok na dobu 7 rokov v prospech Maroša Lietavu, bytom Lovčica  80, Lovčica-Trubín. 
 
Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že  pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo p. Lietavu.

 


 
 

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnostiVytlačiť
 

oznam.png

Súbor na stiahnutie oznam_stvps.pdf oznam_stvps.pdf (490.9 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voličaVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Lovčica-Trubín za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Informácia starostu obceVytlačiť
 

info.png

Súbor na stiahnutie info.pdf info.pdf (194.6 kB)

 
 

Hlasovanie za projekt: Gesto pre mestoVytlačiť
 

Vážení rodičia, priatelia školy, Základná škola Janova Lehota sa zapojila do projektu "Gesto pre mesto"  s úmyslom získať finančné prostriedky na vybudovanie dielne pre žiakov. Náš projekt s názvom "Remeslo má zlaté dno" postúpil do záverečného kola.

Prosíme všetkých, ktorí majú chuť, čas a hlavne záujem, aby nás  podporili svojim hlasom na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ziar-nad-hronom.

Celé hlasovanie nezaberie ani 3 minúty.

V mene žiakov ĎAKUJEME.


 
 

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území LovčicaVytlačiť
 

rp_lovcica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie rp_lovcica.jpg rp_lovcica.jpg (81.5 kB)

 
 

Kalendár vývozu odpaduVytlačiť
 

 

 

 

 

 


 
 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2017Vytlačiť
 

18. 01. 2017

20. 02. 2017

20. 03. 2017

18. 04. 2017

15. 05. 2017

19. 06. 2017

13. 07. 2017

11. 08. 2017

11. 09. 2017

12. 10. 2017

17. 11. 2017

20. 12. 2017


 
 


2948530

Úvodná stránka