Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zamer_02.pdf zamer_02.pdf (229.6 kB)

 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zamer_01.pdf zamer_01.pdf (248.8 kB)

 
 

Výsledok volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018 v obci Lovčica-Trubín Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 290

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  574

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 574 

Počet platných lístkov odovzdaných pre voľbu poslancov: 561

Počet zvolených poslancov: 8

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce: 525

Celková účasť : 44,50 %

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

Okrsok č. 1 Lovčica 

Ing. Jarmila Korálová  188 hlasov

Miroslav Regináč        180 hlasov

Michal Fabian             178 hlasov

Ing. Peter Beňadik      175 hlasov

 

Okrsok č. 2 Trubín

Rudolf Námešný         235 hlasov 

Zuzana Línerová         206 hlasov

Roman Kršiak             195 hlasov

Zuzana Lenhartová     173 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

Okrsok č. 1 Lovčica 

Ľudovít Kúš                122 hlasov

Jozef Pastucha           107 hlasov

Adrián Šuška              102 hlasov

 

Okrsok č. 2 Trubín

Peter Pivarči                103 hlasov

Ján Kniez                      93 hlasov

 

Za starostu obce bol  zvolený:

Štefan Horvát              525 hlasov


 
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOVVytlačiť
 

 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ

OBEC LOVČICA - TRUBÍN

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT

Dohľad nad spracovaním osobných údajov zabezpečuje EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 poskytuje zodpovednú osobu, kontakt zo@eurotrading.sk

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB

ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA

5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

ÁNO

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V       ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.  

- povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca;

-  údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt;

- pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

NIE


 
 

Oznam poľovníckej organizácie Hrádok Lovčica-TrubínVytlačiť
 

Poľovnícka organizácia Hrádok Lovčica-Trubín organizuje v termínoch 15. decembra 2018 a 5. januára 2019 Spoločné poľovačky.

Poľovačky budú prebiehať na lesných aj poľnohospodárskych  pozemkoch revíru Lovčica-Trubín v doobedňajších hodinách.

Prosíme preto občanov obce, aby v uvedených termínoch obmedzili pohyb v poľovnom revíry.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Pošta - zmena otváracích hodínVytlačiť
 

i_196943.jpg

Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 09:45 12.30 - 14:45
Utorok: 7:30 - 10:45  
Streda: 7:30 - 09:45 14:00 - 16:45
Štvrtok: 7:30 - 09:45 12:30 - 14:45
Piatok: 7:30 - 09:45 12:30 - 14:45
Sobota: zatvorené  
Nedeľa: zatvorené  

 
 

Ochrana osobných údajovVytlačiť
 

gdpr_th.pngTýmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo


 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018Vytlačiť
 

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2018Vytlačiť
 

 • 10.01.2018
 • 07.02.2018
 • 07.03.2018
 • 04.04.2018
 • 02.05.2018
 • 13.06.2018
 • 11.07.2018
 • 08.08.2018
 • 05.09.2018
 • 03.10.2018
 • 14.11.2018
 • 12.12.2018

 
 


4454933

Úvodná stránka