Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oznamy

Oznamy obecného úradu

Pozvánka na futbalový zápas FK POHRONIE - ŠKF SEREĎVytlačiť
 

zapas_pohronie.png


 
 

Zoznám zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK a pre voľby do zastupiteľstva BBSK podľa volebných obvodov.Vytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín, k. ú. Lovčica, novovytvorenú parcelu CKN č. 426/13 vyznačená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 47 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 47110899-218/2016, vyhotovený dňa 07.12.2016, úradne overený dňa 13.12.2016, ktorá sa vytvorila z parcely CKN č. 426/1 vyznačená ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 777 m2, v prospech Adriána Foltána a Jitky Foltánovej, obaja bytom Lovčica-Trubín, Lovčica 60, za kúpnu cenu 2,- €/m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok parc. CKN č. 426/13 je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo manželov Foltánových.


 
 

Zber železného šrotu, elektro odpadu a nebezpečného odpadu.Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v období od 02. 10. 2017 do 09. 10. 2017 bude v obci prebiehať zber železného šrotu. Železný šrot na základe nahlásenia prídu pracovníci obce vziať priamo k Vám.

V dňoch 02. a 03. 10. 2017 sa v obci uskutoční zber elektro odpadu a nebezpečného odpadu. Nepotrebné elektrospotrebiče a nebezpečný odpad v uvedené dni vyložte pred rodinný dom na verejné priestranstvo.


 
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecnyuradlt@stonline.sk


 
 

FyzioKlub - Mgr. Helena SedliakováVytlačiť
 

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.

Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organizmu s využitím rôznych špeciálnych rehabilitačných metód a fyzioterapeutických prístupov. Vykonávame liečebnú telesnú výchovu s odborným dohľadom a konzultáciou nastaveného rehabilitačného programu. Máme k dispozícii fyzikálnu terapiu s využitím elektroliečby a suchého uhličitého kúpeľa.

Pre občanov obce Lovčica-Trubín poskytujeme bezplatné poradenstvo ohľadne správnho používania kompenzačných pomôcok: nemecké, francúzsky barly, vychádzkové paličky, chodúľky, chodítka, ortopedické pomôcky, bandáže. Niektoré kompenzačné pomôcky vieme aj bezplatne zapožičať.

 

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 0908 112 617

Web: http://fyzioklub.webnode.sk/


 
 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve  Obce Lovčica-Trubín, nachádzajúci sa v k. ú. Lovčica, časť parcely CKN č. 467/28, druh zastavaná plocha a nádvorie, v požadovanej výmere 110 m2 za účelom poľnohospodárskeho využitia, vo výške nájomného 11 €/rok na dobu 7 rokov v prospech Maroša Lietavu, bytom Lovčica  80, Lovčica-Trubín. 
 
Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že  pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo p. Lietavu.

 


 
 

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnostiVytlačiť
 

oznam.png

Súbor na stiahnutie oznam_stvps.pdf oznam_stvps.pdf (490.9 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voličaVytlačiť
 


 
 

Kalendár vývozu odpaduVytlačiť
 

 

 

 

 

 


 
 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2017Vytlačiť
 

18. 01. 2017

20. 02. 2017

20. 03. 2017

18. 04. 2017

15. 05. 2017

19. 06. 2017

13. 07. 2017

11. 08. 2017

11. 09. 2017

12. 10. 2017

17. 11. 2017

20. 12. 2017


 
 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


3256332

Úvodná stránka