Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanieVytlačiť
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanieDňa 30.07.2019 podala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 292/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Ing. Zuzanou Auxtovou, bytom Tatranská 6399/86, 974 01 Banská Bystrica návrh na kolaudáciu stavby "8009-Horná Ždaňa - VN prepoj 465-312" na pozemkoch par. čísla - líniová stavba v katastrálnych územiach Prestavlky obec Prestavlky a Trubín obec Lovčica-Trubín.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Prestavlky, ktorá je podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršich predpisov a podlľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením §80 stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01. októbra 2019 o 12.00 hod so stretnutím pozvanách na obecnom úrade obce Prestavlky.

Viac informácii v PDF súbore stiahnutie:


 
 
ÚvodÚvodná stránka