Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Separovanie odpadu - ako to robíme v našej obciVytlačiť
 

Separovanie odpadu - ako to robíme v našej obciAko ste iste zaregistrovali v médiách, ale i z vlastnej praxe, ako separovať odpady a rozdeľovať ich na jednotlivé zložky, t. j. plasty, bioodpad, sklo, papier, tetrapaky, kovy, drevo + komunálny odpad, ktorý dávate do takzv. kukanádob, chcel by som Vás informovať, ako to robíme v našej obci a ako by sa to malo robiť čo najideálnejšie, s čo najmenším dopadom na životné prostredie, ale aj financie.

Ako asi viete, máme v obci miesta, kde sú uložené 1100 litrové kontajnery na sklo, tetrapaky, plechovky. Tieto nádoby nám technické služby vyvážajú zdarma, pretože sa jedná o separovaný odpad. Za veľkokapacitné kontajnery - vyvážané z obce na jar a na jeseň, obec platila nemalé finančné prostriedky, nakoľko sa za kontajner platí podľa váhy. Ak nám nejaký spoluobčan do kontajnera navozil stavebný materiál, obec zaplatila za váhu cca 200 eur. Pritom za kontajner platíme v priemere 80-100 eur.

Preto sa obec rozhodla veľkokapacitné kontajnery neumiestňovať  v obci, ale na zbernom dvore a to z toho dôvodu, aby sa dalo odkontrolovať, čo do kontajnera patrí a čo sa dá zrecyklovať .

Obec je podľa zákona povinná od občanov prebrať odpad a my si uvedomujeme, že veľa občanov nemá možnosť dopraviť odpad na zberný dvor. Avšak stačí sa obrátiť na mňa - starostu obce, alebo zamestnancov drobnej prevádzkarne a oni Vám ochotne pomôžu. Platí to po celý rok, nielen v čase jarného a jesenného upratovania - najmä, ak sa jedná o objemový odpad / ako napr. sedačka a pod./ Je nelogické, aby ste ju mali niekoľko mesiacov na dvore. Tieto všetky opatrenia majú len jeden jediný dôvod: ”Aby sme ani v budúcnosti nemuseli zvyšovať ceny za odpady.”

Technické služby nám z celkového objemu vyvezených odpadkov vypočítajú na percentá, koľko percent bolo separovaného odpadu a koľko komunálneho t.j  kukanádoby + kontajnery.

Čím je väčšie percento separovaného odpadu, za ktorý neplatíme, tým budeme menej platiť.

“Za tonu komunálneho odpadu na rok 2019 nám technické služby vypočítali poplatok 10 eur, pretože naša obec vyseparovala len 26 percent odpadov z celkového objemu.”

Štát postupne dvíha ceny za komunálny odpad a my, ak nebudeme chcieť dvíhať ceny za komunálny odpad od našich občanov, musíme sa všetci zapájať do separovania odpadov. Zákon je postavený tak, že obec “nesmie” doplácať za odpady za svojich občanov, aj keby na to mala vlastné prostriedky.

Preto “prosím” našich občanov, aby sa aktívne zapojili do tohto procesu, nakoľko od toho závisia platby za komunálny odpad.

Ak niekomu ostanú koncom roka nevyužité lístky, nevyprodukuje komunálny odpad a obec potom platí menej financií za celkový objem .

Viem, že je to voči občanom, ktorí už v tejto dobe aktívne separujú nespravodlivé, ale bohužiaľ v tejto dobe nevieme prísť na lepší systém zberu odpadov, ako je doteraz.

Dávam Vám do pozornosti článok, ktorý nám poslali z firmy zaoberajúcej sa odpadovým hospodárstvom a jeho celé znenie si môžete prečítať.

Štefan Horvát                                                                                                                              starosta obce

 

Obce to asi od roku 2019 zabolí

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70% zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia. Celkom fajn motivačný charakter.

Napríklad ak by obec triedila len do 10% svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 EUR a od roku 2023 až 46 EUR za tonu.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obci našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40%, zaplatí poplatok o roku 2019 už len 8 EUR a od roku 2023 už len 31 EUR za tonu.

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60%, zaplatí výrazne menej. Od 5 EUR od roku 2019 a do 16 EUR za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. Vyplýva to z údajov, ktoré máme od niektorých obcí, v rámci podkladov pre vypracovanie Programov odpadového hospodárstva.

 

Obrázok: wildflower.sk


 
 
ÚvodÚvodná stránka