Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Ako vybaviť


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, p ...
 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady
1.Vlastník bytu (domu):
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).

2.Manžel / manželka, nezaopatrené dieťa:
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Oznámenie o uzavretí manželstva.
 - U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

3.Nájomca bytu (domu):
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Nájomná zmluva.

4.Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy.

Vybavuje
Obecný úrad -

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
bez poplatku
 


 

 

Prihlásenie na pobyt v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Lovčica-Trubín. Potrebné doklady 1.Vlastník bytu (domu): - Platný obči ...
 

 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni ...
 

 

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie. Potrebné doklady Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potv ...
 

 

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví obecný ...
 
ÚvodÚvodná stránka