Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lovčica-Trubín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnomobstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Lovčica-Trubín na internetovej stránke svoj „Profilverejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie ouzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Lovčica-Trubín
Sídlo: Lovčica 116, 966 23 Lovčica-Trubín
IČO: 00320838
DIČ: 2020529720
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 4124422/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0000 0412 4422
Štatutárny zástupca: Štefan Horvát, starosta obce
Telefónne číslo: 045/6790126
E-mail: starosta@lovcica-trubin.sk

 

Prehľad zákazok za II. štvrťrok 2019

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek v súlade s § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000,- € bez DPH


 
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.kúpna cena II.-mob. jedáleň11 625,00IČO: 36416533, Fischer&Partners, s.r.o. Ružomberok
2. úprava miestnych komunik.5 542,50IČO: 36872580, Emil Kamrla, Detva
3.výmena okien a dverí MŠ1 823,26IČO: 37150391, GLASTIP Ľ. Rajnoha, Horné Hámre
4.výmena vchod.hliník.dverí - MŠ2 113,00IČO: 37150391, GLASTIP Ľ. Rajnoha, Horné Hámre
5.stoly, stoličky - jednáleň ZŠ1 086,80IČO: 31396763, Školex, spol. s r.o., Bratislava

Prehľad zákazok za I. štvrťrok 2019

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000,- € bez DPH.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838


 
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.kúpna cena I.-mob. domček10 625,00IČO: 36416533, Fischer&Partners, s.r.o. Ružomberok

Prehľad zákazok za I. štvrťrok 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek v súlade s § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000,- € bez DPH

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín

IČO:  00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika

V Lovčici-Trubíne, 10.4.2017


 
I.štvrťrok 2017
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.elektromont.práce - VO1993,20Pavol Kysela-MONTEZA, Ladom.Vieska 488, 965 01 IČO:17795095
2.výmena okien MŠ2505,41AB TEAM s.r.o. Ladom.Vieska IČO: 36003433
3.výkopové práce,bet.obrub.1160,00Ľudovít Minyu, Hliník nad Hronom IČO: 40393747
4.výkopové práce,bet.obrub.1190,00Ľudovít Minyu, Hliník nad Hronom IČO: 40393747
5.obrubníky - cesty1055,20STAVIVÁ Garaj s.r.o. Zvolenská cesta 21, B.Bystrica IČO: 31592872
6.elektroinštal.práce - VO4524,00Pavol Kysela-MONTEZA, Ladom.Vieska 488, 965 01 IČO:17795095
7.opravy miestnych komunik.3791,45Emil Kamrla, Piešť 50, 962 12 Detva, IČO: 36872580

PREHĽAD ZÁKAZOK ZA IV. ŠTVRŤROK 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 29. 1. 2016


 
IV. štvrťrok 2015
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného
1.daršeky zo soc.fondu1707,30LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava IČO: 31396674
2.interiér.zariadenie - ZVS4410,00Karol Greš Stolárstvo, Hladovka 252 IČO: 33242241
3.poradenská činnosť1140,00Complete Solutions, s.r.o. Bratislava IČO: 44860820
4.radlica + sypač na traktor1980,00AGRA s.r.o. Martin IČO: 36382914
5.vyúčtovanie el.energie r.20153505,25Stredoslovenská energetika a.s. Žilina IČO: 36442151

Prehľad zákazok za I. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 7. 4. 2015


 
I. štvrťrok 2015
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.výmena okna + dvere MŠ2444,99AB TEAM s.r.o Priemyselná 281, Ladom.Vieska, IČO: 36003433
2.materiál na chodník1360,93STAVIVÁ Garaj s.r.o. Zvolenská cesta 21, B.Bystrica, IČO: 31592872
3.šípová radlica Pronar4256,40AGRA s.r.o. Na Bystričku 800, Martin, IČO: 36382914
4.dlažba ZVS4045,36WOODCOTE Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 31404367
5.autobus.zastávka1920,40ABRIS s.r.o. V.I.Čapajeva 249/17 Michalovce, IČO: 47381965
6.oprava chodníka2446,20Ľudovít Minyu ml.Železničná 9, Hliník nad Hronom, IČO: 40393747
7.oprava strechy-Dom smútku5346,13Martin Kútnik, Akademická 342/17, Ban.Štiavnica, IČO: 43181686
8.oprava strechy-Dom smútku4143,44FACHMAN & TESÁR s.r.o., Kamenárska 248, Hliník n/Hr., IČO: 44649690

Prehľad zákazok za IV. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 14. 01. 2015


 
IV. štvrťrok 2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.predný vývod hriadeľa2398,80AGRA s.r.o. Na Bystričku 800/14 Martin IČO: 36382914
2.plastové dvere OcÚ1350,96GLASTIP Rajnoha Ľuboš, Župkov 217 IČO: 37150391
3.plastové okná MŠ3041,87AB TEAM s.r.o. Priemyselná 281, Lad.Vieska IČO: 36003433

Prehľad zákazok za III. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 3. 10. 2014


 
III. štvrťrok 2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.oprava chodníka Trubín1080,00STRABAG s.r.o Mlynské Nivy 61/A Blava IČO: 17317282
2.oprava chodníka Trubín2376,00SMMP, s.r.o, Š.Moysesa 37/21, Žiar nad Hr. IČO: 36632830
3.oprava chodníka Trubín3956,65TERS systém s.r.o., Svätokrížske nám.6, Žiar n.Hr.IČO: 31566537
4.oprava chlad.zariad. DS1521,95Strojárne Žiar nad Hr.s.r.o. Moyzesova 378,Lutila IČO: 31592830
5.oprava miestn.komunikácie3116,52STRABAG s.r.o Mlynské Nivy 61/A Blava IČO: 17317282
6.rekonštrukcia terasy ZVS4056,00SMMP, s.r.o, Š.Moysesa 37/21, Žiar nad Hr. IČO: 36632830

Prehľad zákazok za II. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 15. 7. 2014


 
II. štvrťrok 2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.materiál vodoinštalačný2100,20PATES, Sládkovičova 14/27, Žiar nad Hronom IČO: 34610197
2.oprava miest.komunikácie25383,67STRABAG s.r.o Mlynské Nivy 61/A Blava IČO: 17317282
3.betónovanie podláh ZVS5868,00SMMP, s.r.o, Š.Moysesa 37/21, Žiar nad Hr. IČO: 36632830

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri cintoríne

Prehľad zákazok za I. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 14. 4. 2014


 
I. štvrťrok 2014
P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.výmena okien 1516,12AB TEAM s.r.o Priemyselná 281, Ladom.Vieska IČO: 36003433
2.materiál elektroinštalačný1675,81PATES, Sládkovičova 14/27, Žiar nad Hronom IČO: 34610197
3.podhľadové kazety1705,32OBIFON s.r.o, Železničný rad 12, Nová Baňa IČO: 36627313
4.dlažba 1321,61Lasselsberger, s.r.o. Stará Vajnorská, Blava IČO: 46450963
5.dvere budova TJ1362,50AB TEAM s.r.o Priemyselná 281, Ladom.Vieska IČO: 36003433
6.interiérové zariadenie4359,60SOSNA spol s r.o Vrútocká cesta 3010/66 Sučany IČO: 36397873
7.tlačiareň Konica3720,00PROFI-SERVIS, Obecná ul.452/20, Vinodol IČO: 40684211

Prehľad zákazok za III. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín 
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 14. 10. 2013


 
III. štvrťrok 2013
P.č. Predmet zákazkyHodnota zákazky v EUR s DPHIdentifikácia úspešného uchádzača
1.oprava miestneho rozhlasu1684,03Ernest Minár-EBON,Priemyselná 327,Žiar nad Hr. IČO: 10930949
2.opravy miestnej komunik.5751,00Emil Kamrla , Piešť 50, Detva IČO: 36872580
3.čerpacia skúška vrtu4626,00RNDr.Emil Ďurovič-NOBAGEOS, Nová Baňa IČO: 30175046
4.oprava miestnej komunik.7821,36STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava IČO: 17317282
5.oplotenie zberného dvora4841,28Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín IČO: 00210447

Prehľad zákazok za II. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín  
IČO: 00320838

 

Vypracovala: Vrtíková Erika
V Lovčici-Trubíne, 9.7.2013


 
II. štvrťrok 2013
P.č.Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR s DPH Identifikácia úspešného uchádzača
1.elektroinštalácia ZVS1806,86ELPRA - Palatický Jozef, Lovčica-Trubín 181 IČO:33609861
2.maľovanie KD1002,58MALKO - Rudofl Koza, Lovčica-Trubín 267, IČO: 41048156
3.oprava výtlkov v obci3696,00Emil Kamrla , Piešť 50, Detva IČO: 36872580
4.oprava výtlkov v obci1188,00Emil Kamrla , Piešť 50, Detva IČO: 36872580
5.javiskové opony - KD2687,60DEKORAVIA, s.r.o. ČSA 2019/1 Hlohovec IČO: 44407131
6.murárske práce - ZVS2524,50Róbert Laluha , Morovno 86, Handlová IČO: 32942923
7.strieška - ZVS1261,54TERS Systém, s.r.o.Svätokrížske nám. 6 Žiar n/Hr. IČO: 31566537
8.výmena okien - OcÚ2653,86MARS Sitarčík M. Horná 22, Brezno IČO: 32229224
9.montáž zdravotech.,vykurov.1973,63TERS Systém, s.r.o.Svätokrížske nám.6 Žiar n/Hr. IČO: 31566537
ÚvodÚvodná stránka