Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Voľby a referendum

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: obecnyuradlt@stonline.sk


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: obecnyuradlt@stonline.sk


 

Poskytnutie informácií dotknutých osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§19 alebo § 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je zabezpečenie priebehu volieb

 podľa zákona č. 180/2014 Z. z., nasledovne:

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov voličov

 

Prevádzkovateľ

Obec Lovčica – Trubín, IČO: 00320838

Zodpovedná osoba

EuroTRADING s.r.o.  Košice, IČO: 44031483

emailová adresa: zo@eurotrading.sk

Účel a právny základ spracúvania

Príprava a zabezpečenie priebehu volieb, agenda volieb, zabezpečenie agendy obce podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Nie sú

Príjemcovia osobných údajov

Okresný úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, volebné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Nebude realizovaný

Doba uchovávania

5 rokov

Práva dotknutej osoby

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Áno

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Áno

 

Právo na vymazanie osobných údajov

 

Nie

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Áno

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Nie

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

Nie

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Áno

Informácia o druhu požiadavky na poskytovanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.

  • povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca
  • údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt
pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Nie

 


 
ÚvodÚvodná stránka