Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámery

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín parc. č. CKN 692/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Trubín o výmere 391 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Eliške Krumlovej, bytom Trubín 15, Lovčica-Trubín, za kúpnu cenu 954,04 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo Elišky Krumlovej.

 

Štefan Horvát
starosta obce


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín  parc. č. CKN 646/36 v katastrálnom území Trubín o výmere 149 m2 Michaele Glezgovej, 966 01 Dolná Ždaňa 210, za kúpnu cenu 2 €/m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  skutočnosť, že pozemok je pre obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo Michaely Glezgovej.                                                                                                        

 

                                                                               Štefan Horvát

                                                                               starosta obce


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v k. ú. Trubín, Obec Lovčica-Trubín, parc. č. CKN 76/3 vyznačená ako záhrada o výmere 117 m2 Ing. Matejovi Beňovi, Lovčica 249, Lovčica-Trubín, za kúpnu cenu 2 €/m2.

Dôvody hodné osobitného zreteľ spočívajú v tom, že parc. č. CKN 76/3 tvorí jeden celok s nehnuteľnosťami, ktoré vlastní Ing. Matej Beňo a túto parcelu aj dlhodobo riadne obhospodaruje.

 

Rudolf Námešný
starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka