Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovčica - Trubín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-45 z 173
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
000-0-0-000-00-0000Ing. Matej BeňoKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 234,00 €6.11.2018nestanovený
00-0-0-0-0-000000Martin SnopkoKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti27 811,12 €6.11.2018nestanovený
6599864987KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla46,75 €nestanovenýnestanovený
6578305158KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 129,18 €1.1.2019nestanovený
6599899514KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistka číslo 6599899514PEUGEOT Peugeot Partner 223,62 €nestanovenýnestanovený
6599901039KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistka číslo 6599901039ZETOR ZETOR PROXIMA 535,59 €nestanovenýnestanovený
18/27/054/114Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 18/27/054/114poskytnutie finančného príspevku1 153,32 €26.9.2018nestanovený
MDN 01/12-09-2018FISCHER & PARTNERS, s.r.o.Kúpna zmluva MDN 01/12-09-2018kupa mobilného domu: SUPER ARKTIK25 500,00 €19.9.2018nestanovený
DBK/18/06/0777KOMENSKY, s.r.o.Dodatok č. DBK/18/06/0777 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/497 zo dňa 13.09.2009poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice0,00 €4.9.2018nestanovený
00-0-0-0-0-00-0-0Ing. Ondrej DobrockýKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 236,00 €6.9.2018nestanovený
0000-0-00-00000Ivan MagulaKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti27 825,00 €6.9.2018nestanovený
00-0-000Poľnohospodárske družstvo Lovčica-TrubínZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovprenájom pozemkov3 966,06 €3.9.2018nestanovený
FO/2018/19100Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €5.9.2018nestanovený
00-0-0-0-000Ing. Ivana MurgašováKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti1,00 €16.7.2018nestanovený
4300048379Stredoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavypripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD0,00 €13.7.2018nestanovený
00-0-0-0-00000000ESTY s.r.o.Zmluva o výkone výkup odpadu z papieradohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania mobilného výkupu papiera na území obce0,00 €2.7.2018nestanovený
2018-ZO9323EuroTRADING s.r.o.Zmulva č. 2018-ZO9323 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevadzkovateľaúprava postup, práv a povinností zmluvných strán49,00 €nestanovenýnestanovený
Z-D-2018-000777-00Slovenská distribučná, a.s.Zmluva o nájme podperných bodov č. Z-D-2018-000777-00prenájom podperných bodov (stĺpov elektrických vedení0,00 €25.6.2018nestanovený
00-00-000-0Ing. Ľubica Vidrová, rod. VidrováKúpna zmluvapredaj pozemku56,00 €20.6.2018nestanovený
00-0-000-0-0000-0Anna Gonzúrová, rod. VajsováKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti60,00 €18.6.2018nestanovený
0000-0-000-0000000Remek s.r.o.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovspracúvania osobných údajov v informačnom systéme "SMOS"0,00 €28.5.2018nestanovený
00-0----0000SPP - distribúcia, a. s.Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 kus pripojovacieho plynovoduurčenie podmienok zrušenia 1 kusu STL2 pripojovacieho plynovodu0,00 €9.5.2018nestanovený
00-00-0-0-0-00000Eliška KrumlováDarovacia zmluvaposkytnutie finančného daru na konkrétny účel - oprava miestnej komunikácie v časti obce Trubín2 000,00 €24.4.2018nestanovený
0000-0-000-0Jozef HusákDarovacia zmluvaposkytnutie finančného daru2 000,00 €20.4.2018nestanovený
1803001Peter Straňák PROFI-SERVISServisná zmluva PROFI č.180301servis, údržba a dodávka spotrebného materiálu20,00 €16.3.2018nestanovený
00-000000-0Valman, s.r.o.Kúpna zmluvadodanie čerstvého ovocia, zeleniny, ovocnej a zeleninovej štavy, ovocného pyré a sušených jabĺk0,00 €9.3.2018nestanovený
00-0-00000Andrea KrajčiováKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 820,00 €6.3.2018nestanovený
2018/DC/01/005STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 2018/DC/01/005Oprava MK, Rekonštrukcia MK78 899,87 €27.2.2018nestanovený
0-0-0-0-0-0-0-00Elišká Krumlová, Jozef HusákKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti1 252,00 €22.2.2018nestanovený
180102EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 180102Rekonštrukcie a opravy MK v obci Lovčica-Trubín 400,00 €26.1.2018nestanovený
1-112602548151Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebAktivácia programu Služieb10,00 €25.1.2018nestanovený
004/2018/BcAGRA, s. r. o.Kúpno - predajná zmluva č. 004/2018/BcNÁVES PRONAR, typ. zn. T 671 - 1 ks9 588,00 €10.1.2018nestanovený
00-00-0000000MDDr. Aleš KučeraKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 255,00 €11.1.2018nestanovený
SB18122017/2Premier Consulting EU, s.r.o.Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. SB18122017záväzok vykonať verejné obstarávanie 500,00 €18.12.2017nestanovený
0000-00000Adrián Foltán a Jitka FoltánováKúpna zmluvakúpa pozemku (zastavané plochy a nádvoria)94,00 €27.11.2017nestanovený
000,000Ján KútnikKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 104,00 €7.11.2017nestanovený
43/2017/35HYZA a.s.RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 43/2017/35dodávanie hydiny, hydinových výrobkov a iný potravinársky tovar0,00 €19.9.2017nestanovený
00000-0000-00Maroš LietavaNájomná zmluva na pozemoknájom časti pozemku11,00 € (jednotková)13.9.2017nestanovený
OU_2017_0809Zberné suroviny Žilina a.s.Zmluva uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov0,00 €30.8.2017nestanovený
17/27/054/199Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/054/199 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac...úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta1 153,32 €30.8.2017nestanovený
17/27/054/189Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/054/189 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zparacovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto...práva a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa3 537,28 €28.8.2017nestanovený
00-0-0-0-00Mgr. Helena SedliakováZmluvaNájom nebytových priestorov 604,08 €10.8.2017nestanovený
000-00-00000ANTON ANTOL s.r.o.Kúpna zmluvaDodávka pekárenských výrobkov0,00 €14.8.2017nestanovený
2000/288Remek, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/288práva a povinnosti zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS 492,00 €28.4.2017nestanovený
2017/DC01/001STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 2017/DC01/001Výstavba miestnej komunikácie - Pri Obecnom úrade, Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Pri telocvični, Oprava miestenej komunikácie - ulica Resla, Oprava miestnej komunikácie - ulica Za jednotou47 394,16 €1.3.2017nestanovený
Položky 1-45 z 173


4454314

Úvodná stránka